Chọn nghề truyền hình phải dám hi sinh

Trang chủ > Bài viết > Chọn nghề truyền hình phải dám hi sinh
BTV cũng như nhiều nghề khác, trước tiên, đòi hỏi đam mê. Không đam mê, bạn sẽ không thể đi đến cùng giấc mơ nghề nghiệp. Sau đó, BTV phải nhạy bén thông tin, tư duy tổng hợp, khả năng truyền tải thông tin đến số đông, cuối cùng mới là hình thức, nếu bạn lên hình.